Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 24.09.2018 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na 2018 rok

I kwartał
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2033.
2. Zapoznanie z informacją o działaniach podejmowanych przez wójta gminy w zakresie ściągalności podatkowej i czynszowej.

II kwartał
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2. Zapoznanie się z bieżącym stanem realizacji inwestycji gminnych.

III kwartał
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2018 r. oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2033.
3. Zapoznanie się ze stanem realizacji zaplanowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego.
IV kwartał

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za III kwartał 2018 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2033.
3. Rozpatrzenie proponowanych przez wójta gminy stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2033.

Cały rok:
1. Formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłoszonych do komisji.
2. Opiniowanie projektów uchwał należących do kompetencji Komisji.
3. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.
4. Uczestnictwo w Forum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Skład

Przewodniczący Komisji

członek

członek

członek

członek

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 46584
01 lipca 2020 09:42 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
18 czerwca 2020 13:20 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
18 czerwca 2020 13:19 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.