Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Styczeń: Przygotowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
Luty: Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017 rok.
Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.
Marzec: Kontrola wybranych postępowań przetargowych.
Kwiecień: Kontrola realizacji zapisów umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania majątku gminnego oraz środków finansowych pochodzących z budżetu gminy.
Maj: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2017 r. oraz skierowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Purda.
Czerwiec: Kontrola dowozów dzieci do szkół
Lipiec, sierpień ----------------------------------------------
Wrzesień: Kontrola realizacji wybranych inwestycji.
Październik: Kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Purda.
Listopad: Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok.
Grudzień: Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 rok.

Cały rok:
1. Sprawy bieżące należące do kompetencji Komisji,
2. Zadania zlecone przez Przewodniczącą Rady oraz Radę Gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji

wiceprzewodniczący komisji

członek

członek

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Zawadzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 35738
11 września 2019 11:26 Justyna Marchewka - Dodanie nowej informacji.
05 września 2019 09:07 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: radny.
05 września 2019 09:04 Justyna Marchewka - Dodanie członka komisji: członek.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::