Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Wybierz rok

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Purda, dnia 8 lipca 2020 roku Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Trękus

Purda, dnia 29 stycznia 2020 roku Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Purdka

Purda, dnia 10 grudnia 2019 roku Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego