Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Wybierz rok

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Purdka

Purda, dnia 10 grudnia 2019 roku Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego