Komunikaty

Wybierz rok

Informacja o ustaleniu dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Purdzie w dniu 12 czerwca 2020 r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Purdzie będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 7.30 - 12.30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Purda, 25 lutego 2020 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 28 s

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! Informacja o oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019

1. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od...

Informacja o godzinach pracy Urzedu Stanu Cywilnego w dniach 24 i 27.12.2019 r.

Wójt Gminy Purda informuję, że Urząd Stanu Cywilnego 24 grudnia 2019 r. czynny będzie w godzinach 7:30 - 15:30 27 grudnia 2019 r. czynny będzie w godzinach 7:30 - 14:00