Oferty pozakonkursowe

Wybierz rok

Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - OSP Klebark Wielki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożone przez Ochotniczą straż Pożarną „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. W dniu 29 lipca 2020 r. stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku...

Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - OSP Nowa Wieś

Uproszczona oferty realizacji zadania publicznego, złożona przez Ochotniczą straż Pożarną w Nowej Wsi. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. W dniu 29 lipca 2020 r. stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy...

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE W dniu 27 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Sportowe "Błękitni" Stary Olsztyn złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i&n

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE W dniu 30 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Stary Olsztyn złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację