Obowiązek Informacyjny

Informacja:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Purda, ul. Purda 19, 11-030 Purda.

  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Purda jest Warmia Inkaso Group Sp. z o.o., ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, adres e-mail: iod@warmiainkaso.pl 

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Gminę (np. rozpatrzenia wniosku, skargi, petycji, pisma).

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Purda oraz podmioty zaufane działające na podstawie odpowiedniej umowy.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO) ustanowionego na podstawie odpowiednich przepisów prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystani tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 

  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2018 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Ludkiewicz
Ilość wyświetleń: 340
15 czerwca 2018 15:27 Adam Ludkiewicz - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2018 08:16 Adam Ludkiewicz - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2018 08:15 Adam Ludkiewicz - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA zmiana godzin pracy Urzędu!!::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::Urząd Gminy w Purdzie poszukuje specjalisty w dziedzinie budownictwa (zastępstwo). W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefony 89 522 89 64::VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda - 14 maja 2019 r. godz. 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::UWAGA zmiana godzin pracy Urzędu!!::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::Urząd Gminy w Purdzie poszukuje specjalisty w dziedzinie budownictwa (zastępstwo). W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefony 89 522 89 64::VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda - 14 maja 2019 r. godz. 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::