Zamówienia publiczne - zakończone

Prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie zakończone

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 kwietnia 2017

Ogłoszenia powiązane

Prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 kwietnia 2017

Protokół z otwarcia ofert - Prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 21 kwietnia 2017

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Purda

Adres:

Purda 19

Wojewodztwo:

warmińsko-mazurskie

Miejscowość

Purda

Kod pocztowy

11-030

Telefon:

+48 89 512 22 23

Faks:

+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

Prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach

Rodzaj przedmiotu:

Usługi

Wartość:

poniżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

80.51.00.00.4

Opis:

- prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach jeden raz w tygodniu przez dwie godziny dla czterech grup (każda grupa po 0,5h). Możliwość prowadzenia zajęć w godzinach od 12:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku.
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu pt. „Przedszkole pełne wyzwań” o numerze RPWM.02.01.00-28-0123/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykonawca musi przygotować propozycję planu zajęć, który należy dołączyć do oferty.
Szczegółowy harmonogram kursu zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy i Zamawiającego.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2017 r. - czerwiec 2018 r.
Sposób uzyskania dodatkowych informacji w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontakt telefoniczny z Marzeną Moszczyńską pod nr telefonu 691646741
Kryteria wyboru ofert: cena 100%.
Określenie wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy należy dołączyć do oferty (np. uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, potencjał techniczny, posiadanie koncesji itp.):
- instruktor gry w szachy, certyfikat poświadczający uprawnienia
- doświadczenie w pracy z dziećmi min 5 lat,   
Sposób przygotowania oferty*:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.moszczynska@gokpurda.pl
Cena w ofercie ma obejmować jedną jednostkę zajęciową zamówienia i być wyliczona jako netto oraz brutto z obowiązującym podatkiem VAT

Termin składania wniosków/ofert:

11 kwietnia 2017 14:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-04-04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Moszczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2017 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Wilczek
Ilość wyświetleń: 925
04 kwietnia 2017 14:02 (Rafał Wilczek) - Dodanie załącznika [zapytanie_gry_w_szachy_instruktor.pdf] do dokumentu w przetargach. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2017 14:02 (Rafał Wilczek) - Usunięcie załącznika [zapytanie_gry_w_szachy_instruktor.pdf] z dokumentu w przetargu. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2017 13:32 (Rafał Wilczek) - Dodanie załącznika [zapytanie_gry_w_szachy_instruktor.pdf] do dokumentu w przetargach. (Dokument opublikowany)