Komunikaty - archiwum

Nabór wniosków w konkursie na ułatwienie dostępu do usług społecznych


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Konkurs skierowany jest do podmiotów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna działających w sferze ekonomii społecznej, pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia socjalnego lub wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn do dnia:

20 listopada 2017 roku, godz. 15:00

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2017 18:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Kurowski
Ilość wyświetleń: 387
06 listopada 2017 18:33 (Marcin Kurowski) - Skopiowanie wiadomości - Nabór wniosków w konkursie na ułatwienie dostępu do usług społecznych
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVII Sesja Rady gminy Purda - 28.10.2019 r.::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVII Sesja Rady gminy Purda - 28.10.2019 r.::