Aktualne

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. komunalnych

Poszukujemy pracownika na stanowisko podinspektora ds. komunalnych, specjalizującego się w ochronie środowiska. Do jego zadań będzie należało m.in. prowadzenie sprawozdawczości związanej z gospodarką wodno-ściekową, dbałość o prawidłowy przebieg procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków oraz funkcjonowanie maszyn i urządzeń znajdujących się w oczyszczalniach, zarządzanie zespołem osób tam pracujących, dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Najważniejsze wymagania: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku ochrona środowiska, znajomość przepisów: ustawy o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - prawo zamówień publicznych, znajomość zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędzie Gminy w Purdzie w pok. nr 1 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. komunalnych ” do 11 maja 2020 r. do godz. 1400 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2020 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 424
28 kwietnia 2020 14:02 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2020 14:02 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [informacja__przetwarzania_danych_osobowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2020 14:01 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [4628_001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)