Aktualne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. dróg i transportu

Zarządzenie Nr 93/2019
Wójta gminy purda

z dnia 11 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty ds. dróg i transportu w Urzędzie Gminy w Purdzie,

Purda nr 19, 11-030 Purda.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy oraz art. 33 ust.3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019., poz. 506 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2018., poz. 1260 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko specjalisty ds. dróg i transportu w Urzędzie Gminy w Purdzie.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Tekst ogłoszenia o konkursie podlega zamieszczeniu na stronach internetowych www.purda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie.

 

§ 2.

Określa się Regulamin konkursu na stanowisko specjalisty ds. dróg i transportu w Urzędzie Gminy w Purdzie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Powołanie Komisji Konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Purda.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Teresa Chrostowska

Wójt Gminy Purda

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2019 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 452
11 lipca 2019 13:08 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_rodo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 13:08 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [obowiazek_informacyjny_purda.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2019 13:07 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)