Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. Kadr

Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta gminy purda z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 110-3

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Jarzębinki" w Klewkach

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola „Jarzębinki” w Klewkach. Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - P

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. dróg i transportu

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta gminy purda z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. dróg i transportu w Urzędzie Gminy w

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Promocji i Współpracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji i współpracy w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda Stanowisko pracy:

O G Ł O S Z E N I E Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie z dnia 15.04.2019 r. o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie. Stanowisko:...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Purda, dnia 2 kwietnia 2019 r. KA.2110.15.2019 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Purda informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowośc