Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Promocji i Współpracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji i współpracy w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda Stanowisko pracy: Inspektor ds. promocji i współpracy Niezbędne wymagania od...

O G Ł O S Z E N I E Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie z dnia 15.04.2019 r. o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie. Stanowisko:...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Purda, dnia 2 kwietnia 2019 r. KA.2110.15.2019 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Purda informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości została wybrana Pani Sylwia Jędrzejczyk zamieszkała w Zgniłosze Uzasadnienie wyboru ...

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Purda, dnia 18 marca 2019 rok. KA.2110.9.2019 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Purda informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy został wybrany Pan Krzysztof Otulakowski, zamieszkały w Jedwabnie Uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Skarbnik Gminy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SKARBNIKA GMINY Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda. 1. Stanowisko pracy: Skarbnik Gminy 2. Niezbędne wymagania od kandydata: 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. księgowości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda 1. Stanowisko pracy: Młodszy referent ds. księgowości 2. Niezbędne wymagania...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::XI sesja Rady Gminy Purda - 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::XI sesja Rady Gminy Purda - 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::