Wnioski i interpelacje Radnych

Interpelacje

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 24

ust. 3 - W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje izapytania do wójta.

ust. 4 - Interpelacja dotyczy spraw oistotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zniej pytania.

ust. 5 - Zapytania składa się wsprawach aktualnych problemów gminy, atakże wcelu uzyskania informacji okonkretnym stanie faktycznym. Przepis ust.4zdaniedrugie stosuje się odpowiednio.

ust. 6 - Interpelacje izapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż wterminie 14dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

ust. 7 - Treść interpelacji izapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację wBiuletynieInformacji Publicznej ina stronie internetowej gminy, oraz winny sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 201
08 kwietnia 2019 09:14 Justyna Marchewka - Dodanie załącznika [os000322019_odp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 09:14 Justyna Marchewka - Dodanie załącznika [os000322019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 09:13 Justyna Marchewka - Dodanie załącznika [os000312019_odp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::