Oferty pozakonkursowe

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE

W dniu 18 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Leśnik Nowe Ramuki" złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej."

Tytuł zadania publicznego: Wsparcie finansowe wyjazdu drużyny "Leśnik Nowe Ramuki" na turniej plki nożnej do Mustin w Niemczech.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 25 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: w.czarnota@purda.pl

Treść oferty znajduje się na stronie www.bip.purda.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. oświaty zdrowia i opieki społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2019 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 258
22 lipca 2019 10:09 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2019 13:42 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2019 13:41 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_w_trybie_art_19_a_u stawy__lesnik_nowe_ramuki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)