Oferty pozakonkursowe

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

PR.525.01.2018.TC

OGŁOSZENIE

W dniu 23 października 2018 r. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Poprawa potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim poprzez zakup wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego".

Rodzaj zadania publicznego: Udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 31 października 2018 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@purda.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-10-24
Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Współpracy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2018 16:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 562
19 listopada 2018 15:37 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2018 16:44 (Tomasz Czarniewski) - Opublikowanie dokumentu.
24 października 2018 16:44 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [skm_c25818102408160.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)