Oferty pozakonkursowe

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE

W dniu 27 października 2017 r. Stowarzyszenie GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację zadania publicznego „Wsparcie młodzieży z drużyny piłkarskiej GKS Błękitni Korona".

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Proponowana kwota wsparcia: 6000,00 (sześć tysięcy złotych).

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 13 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: oc@purda.pl

Treść oferty znajduje się na stronie www.bip.purda.pl w zakładce Organizacje pozarządowe

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11-07
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Czarniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 979
21 listopada 2017 15:39 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 15:39 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 09:26 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [oferta__art19a__korona_klewki_stary_olsztyn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)