Oferty pozakonkursowe

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Purda, dnia 3 października 2017 r.

OC.525.03.2017 (01)

OGŁOSZENIE

W dniu 29 września 2017 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy Leśnik Nowe Ramuki złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację zadania publicznego „Zakup strojów sportowych dla drużyn „młodzików” Klubu Sportowego Leśnik Nowe Ramuki".

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie sportu.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17 października 2017 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: oc@purda.pl

Treść oferty znajduje się na stronie www.bip.purda.pl w zakładce Organizacje pozarządowe

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-10-03
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Czarniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 647
03 października 2017 12:33 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [oferta_art_19a__ks_lesnik_nowe_ramuki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 12:33 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVIII Sesja Rady Gminy Purda 29.11.2019 r. godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVIII Sesja Rady Gminy Purda 29.11.2019 r. godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie::