Oferty pozakonkursowe

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Purda, dnia 3 października 2017 r.

OC.525.03.2017 (01)

OGŁOSZENIE

W dniu 29 września 2017 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy Leśnik Nowe Ramuki złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację zadania publicznego „Zakup strojów sportowych dla drużyn „młodzików” Klubu Sportowego Leśnik Nowe Ramuki".

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie sportu.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17 października 2017 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: oc@purda.pl

Treść oferty znajduje się na stronie www.bip.purda.pl w zakładce Organizacje pozarządowe

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-10-03
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Czarniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 928
03 października 2017 12:33 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [oferta_art_19a__ks_lesnik_nowe_ramuki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 12:33 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Purdzie będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 7.30 - 12.30::W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Purdzie będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 7.30 - 12.30::