Oferty pozakonkursowe

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY W RAMACH ART. 19 A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

O g ł o s z e n i e  

26 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy Leśnik Nowe Ramuki złożyło do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację zadania publicznego „Zakup wyposażenia doprowadzeniadziałalności sportowej dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Leśnik Nowe Ramuki"

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 15 sierpnia 2017 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: oc@purda.pl 

 Treść oferty znajduje się w załączniku. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-08-01
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Czarniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2017 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 738
01 sierpnia 2017 08:14 (Tomasz Czarniewski) - Opublikowanie dokumentu.
01 sierpnia 2017 08:14 (Tomasz Czarniewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 sierpnia 2017 08:13 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [oferta_19_a__lesnik.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)