Oferty pozakonkursowe

Informacja o wpłynięciu oferty w ramach art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

O g ł o s z e n i e  

8 maja 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św Walentego w Klewkach złożyła do Urzędu Gminy w Purdzie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). na realizację projektu „Prace remontowo-konserwatorskie kapliczki pw. św. Antoniego przy kościele pw. św. Walentego i Św. Rocha w Klewkach"

Rodzaj zadania publicznego: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 30 maja 2017 r. do Urzędu Gminy w Purdzie pod adresem: Purda 19, 11 - 030 Purda pok. nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie) lub pocztą elektroniczną na adres: oc@purda.pl 

 Treść oferty znajduje się w załączniku. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15-05-2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Czarniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2017 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 872
12 czerwca 2017 14:14 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_80_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2017 15:19 (Tomasz Czarniewski) - Opublikowanie dokumentu.
15 maja 2017 15:19 (Tomasz Czarniewski) - Dodanie załącznika [oferta_19_a.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)