Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Informatycznej i Zarządzania Informacją

Stanowiska

Informatyk

Informacje

Informatyk - Tomasz Napiórkowski

t.naporkowski@purda.pl

Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej i Zarządzania Informacją należy w szczególności:

1) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy,
2) pełnienie funkcji zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji, administratora systemów informatycznych w Urzędzie,
3) nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
4) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
5) dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
6) Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja stron internetowych Gminy,
7) sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 2437
04 kwietnia 2019 10:15 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Informatyk.
05 lutego 2019 11:44 (Justyna Marchewka) - Dodanie stanowiska: Informatyk.
05 lutego 2019 11:42 (Justyna Marchewka) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. obsługi informatycznej i zarządzania informacją.