Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej

Stanowiska

Specjalista ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej

Informacje

Specjalista ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej - Marek Orłowski

tel. 89 512 22 86
m.orlowsk@purda.pl

Do zadań Stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej należy w szczególności:

1) planowanie działalności w zakresie obrony cywilnej,
2) opracowanie i aktualizowanie planów, programów, wytycznych i innych dokumentów, dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej w gminie, a także nadzorowania i koordynowania opracowań planów w zakładzie pracy,
3) organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
4) przygotowanie i zapewnienie działań systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
5) tworzenie gminnej formacji obrony cywilnej i przygotowanie jej do sprawnego działania,
6) organizowanie ewakuacji ludności i zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej w wyniku klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
7) organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowej,
8) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym przepisami,
9) udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej i jego przeprowadzenie,
10) opracowanie oraz utrzymanie w stałej aktualności planów i dokumentów wynikających z przepisów szczególnych między innymi systemu natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz tych sił,
11) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie ppoż., a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową,
b) zapewnienie OSP środków alarmowania  i łączności,
c) zapewnienie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń przeciw pożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania,
d) zapewnienie środków transportowych  do akcji  ratowniczych i ćwiczeń,
e) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoż.,
f) rozliczanie kont pracy sprzętu silnikowego w jednostkach OSP,
g) opracowanie projektów, programów  i planów ochrony ppoż;
h) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji statutowej OSP,
12) współdziałanie z organami policji w zakresie utrzymania ładu i porządku.

Dokumenty

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 2796
30 sierpnia 2019 09:56 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych jednostki.
07 marca 2019 12:38 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Specjalista ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej.
07 marca 2019 12:37 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych jednostki.