Aktualności

Wybierz rok

Informacja w sprawie rachunku bankowego do wpłat

Drodzy mieszkańcy! Zmiana numeru rachunku bankowego dotyczy wpłat za wodę i ścieki. Numer rachunku bankowego dotyczący opłat za podatek, śmieci, czynsz i inne nie uległ zmianie. WODA: 97 8838 0005 2016 0800 2001 0038 POZOSTAŁE (Podatek, śmieci, czynsze i inne): 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001

1 STYCZEŃ 2017 R. CENTRALIZACJA VAT

Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur . (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::