Wnioski i interpelacje Radnych

Wybierz rok

Interpelacje

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 24 ust. 3 - W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje izapytania do wójta. ust. 4 - Interpelacja dotyczy spraw oistotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA!!! W dniu 13 czerwca 2019 r. Urząd czynny do godz. 14:00 a dnia 14 czerwca do 13:00. Czas pracy skrócony ze względu na upały.::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA!!! W dniu 13 czerwca 2019 r. Urząd czynny do godz. 14:00 a dnia 14 czerwca do 13:00. Czas pracy skrócony ze względu na upały.::