Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie o przystąpieniu do mpzp

GPO.6722.1.2017 Purda, dnia 06.12.2017 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Ogłoszenie dotyczące możliwości usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Informuję, że ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.- o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz 2249) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczące możliwości usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia: art. 83 f. w ust. 1, pkt 3a) drzew lub krzewów, które...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::