Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków w konkursie na ułatwienie dostępu do usług społecznych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie...

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Informuję, że XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad (w przypadku zmian). Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie...

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Informuję, że XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 16 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 1530 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Proponowany porządek obrad: Lp. Nazwa porządku obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad (w przypadku zmian). 3. Rozpatrzenie projektu uchwały...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::