Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - Prejłowo, Trękusek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Stara Kaletka

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - KLEBARK MAŁY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - PURDA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Groszkowo, Prejłowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - KLEWKI, PRZYKOP

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - LINOWO - STARY OLSZTYN

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość lokalowa oznaczona numerem 8, położona w budynku o numerze porządkowym 1 w...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - BAŁDY, STARA KALETKA, KABORNO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 j. t.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 j. t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Klewki i Prejłowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 39/8 o powierzchni 0,0549 ha położona...

Zatrzymaj banner przewijany