Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne na temat przeznaczenia terenów objętych uchwałą Nr XXXI/234/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda, obejmującego teren w obrębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo

Możesz zdecydować razem z nami co powstanie w naszej gminie: park rozrywki, tereny rekreacyjne nad jeziorem Linowskim, tereny usługowe, tereny przemysłowe/magazynowe, a może budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne. Teren, nad którym się pochylimy, został objęty uchwałą intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia...

Konsultacje społeczne w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Wójt Gminy Purda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi...

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1464N w miejscowości Ostrzeszewo, Klebark Wielki i Klewki

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1464N w miejscowości Ostrzeszewo, Klebark Wielki i Klewki

Zatrzymaj banner przewijany