Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Stosownie do zapisów 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) zawiadamiam że: wydana została decyzja znak: GPO.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA Wójta Gminy Purda W dniu 1 lutego 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińko-Mazurskiego została opublikowana uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Purda z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::