Informacja publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::