Wybory Sołeckie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory Sołtysa Sołectwa Patryki

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Patryki Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z póżn.zm.) oraz załącznika nr 14 do uchwały Nr VI-46/03 Rady Gminy Purda...