Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do mpzp

GPO.6722.1.2017                                                                                            Purda, dnia 06.12.2017 r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Purda uchwały Nr XXXI/234/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującego teren w obrębach geodezyjnych Szczęsne
i Linowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 31.01.2018r.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem http://npkonsultacje.pl/gm/purda
  • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Purda.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Błońska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 417
14 grudnia 2017 08:41 Martyna Gołaszewska - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 08:41 Martyna Gołaszewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2017 08:40 Martyna Gołaszewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany