Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 31.05.2017 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Temat: Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVII Sesję Rady Gminy Purda. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji /-/ Andrzej...

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Informuję, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 29.05.2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Purda. Temat: Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVII Sesję Rady Gminy Purda. Działalność GKRPA w Purdzie. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy w tym dzieci z...

XXVII Sesja Rady Gminy Purda

XXVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie sie 02 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian). 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy...

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 27 kwietnia 2017 r., znak: SKO.73.484.2016 utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Purda o ustaleniu - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie - lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu wysokiego...

Zatrzymaj banner przewijany
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik GOPS::XXVII Seja Rady Gminy Purda - 2 czerwca 2017 r. godz. 10:30 świetlica wiejska w Purdzie::Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik GOPS::XXVII Seja Rady Gminy Purda - 2 czerwca 2017 r. godz. 10:30 świetlica wiejska w Purdzie::