Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczące możliwości usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Informuję, że ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.- o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz 2249) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczące możliwości usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia: art. 83 f. w ust. 1, pkt 3a) drzew lub krzewów, które...

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”

O G Ł O S Z E N I E o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Prejłowie dla 60-ciu podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.” I. Informacje ogólne: Wójt...

Zatrzymaj banner przewijany