Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZĘDU W DNIU 2 STYCZNIA 2018 R.

W dniu 2 stycznia 2018 roku Urząd Gminy w Purdzie będzie NIECZYNNY (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Purda za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 rok)

Obwieszczenie o przystąpieniu do mpzp

GPO.6722.1.2017 Purda, dnia 06.12.2017 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

DOFINANSOWANIE - AZBEST

W załączeniu ogłoszenie o dofinansowaniu dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W załączeniu obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie skargi na decyzję Kolegium z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr SKO.73.484.2016.

Zatrzymaj banner przewijany