Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Informatycznej i Zarządzania Informacją

Stanowiska

Inspektor ds. obsługi informatycznej i zarządzania informacją

Informacje

Inspektor ds. obsługi informatycznej i zarządzania informacją - Adam Ludkiewicz

informatyk@purda.pl
89 522 89 70

Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej i Zarządzania Informacją należy w szczególności:

1) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy,
2) pełnienie funkcji zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji, administratora systemów informatycznych w Urzędzie,
3) nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
4) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
5) dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
6) Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja stron internetowych Gminy,
7) sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 1221
13 lutego 2017 11:34 Adam Ludkiewicz - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. obsługi informatycznej i zarządzania informacją.
11 października 2016 10:41 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych jednostki.
10 października 2016 15:15 Justyna Marchewka - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. obsługi informatycznej i zarządzania informacją.