Rejestr zmian

08 stycznia 2019 13:38 14 dni temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Aktualizacja danych stanowiska: Pracownik socjalny.

Autor: Lucyna Kruszyńska

08 stycznia 2019 13:37 14 dni temu

08 stycznia 2019 13:36 14 dni temu

08 stycznia 2019 13:36 14 dni temu

08 stycznia 2019 13:35 14 dni temu

08 stycznia 2019 13:34 14 dni temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego, płatnik, składnica akt.

Autor: Lucyna Kruszyńska

08 stycznia 2019 13:32 14 dni temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Purdzie.

Autor: Lucyna Kruszyńska

08 stycznia 2019 13:31 14 dni temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Aktualizacja danych stanowiska: Pracownik socjalny.

Autor: Lucyna Kruszyńska

08 stycznia 2019 13:31 14 dni temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Aktualizacja danych stanowiska: Pracownik socjalny, Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Purdzie.

Autor: Lucyna Kruszyńska

08 stycznia 2019 13:30 14 dni temu

Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Aktualizacja danych stanowiska: Aspirant pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, prace społecznie użyteczne.

Autor: Lucyna Kruszyńska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 92875
Zatrzymaj banner przewijany
NOSEK Grzegorz Krzysztof, lat 49, zam. Purda został wybrany na Radnego Gminy Purda w wyborach uzupełniających, które odbyły się 20 stycznia 2019 r. :: NOSEK Grzegorz Krzysztof, lat 49, zam. Purda został wybrany na Radnego Gminy Purda w wyborach uzupełniających, które odbyły się 20 stycznia 2019 r. ::