Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

XXXII sesja Rady Gminy Purda

Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Purda, która odbędzie się 27 października 2017 r. (piątek) godz. 10:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
Lp. Nazwa punktu porządku obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2017- 2029.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej
w miejscowości Trękusek, gmina Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Szczęsne.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Barcza w Butrynach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Butrynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Barcza w Butrynach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Butrynach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Pezały w Purdzie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdzie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczęsnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczęsnem.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Klebarku Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Klebarku Wielkim.
16. Zapytania i interpelacje radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Posiedzenia Komisji w październiku

Komisja Rewizyjna odbędzie się 23.10.2017 r. o godz. 12:00.
Komisja Polityki Społecznej odbędzie się 23.10.2017 r. godz. 14:00.
Komisja Budżetu odbędzie się 23.10.2017 r. godz. 16:00

Skład

Przewodnicząca Rady

Informacje

Przewodnicząca Rady - Jolanta Wilga

Okręg wyborczy w Klewkach (od nr 23 do nr 30) Przewodnicząca rady gminy
Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji
Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna

Wiceprzewodnicząca Rady

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady - Bożena Ślubowska

Okręgu wyborczy sołectw Nowa Wieś i Przykop,
Wiceprzewodnicząca rady
Członek komisji polityki społecznej i rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi. Sołtys Sołectwa Przykop.

Informacje

- Aleksander Pepłowski

Okręg wyborczy sołectwa Giławy. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem.

Informacje

- Andrzej Chojnowski

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Mały
Przewodniczący komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat.

Informacje

- Mieczysław Puzio

Okręg wyborczy sołectw Prejłowo i Pajtuny. Przewodniczący komisji polityki
społecznej i rodziny. Wieloletni pedagog szkolny.

Informacje

- Grzegorz Nosek

Okręg wyborczy sołectwa Purda. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin.

Informacje

- Alfred Studniak

Okręg wyborczy sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Wieloletni radny, działacz sportowy.

Informacje

- Genowefa Brach

Okręg wyborczy sołectw Trękusek i Kaborno. Członek komisji rewizyjnej. Wieloletni działacz społeczny, Sołtys Sołectwa Trękusek.

Informacje

- Mariola Poko

Okręg wyborczy sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo. Członek komisji rewizyjnej. Działacz społeczny. Członek Koła Gospodyń Wiejskich "Szczęściary".

Informacje

- Jerzy Pykało

Okręg wyborczy sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna. Członek komisji rewizyjnej.
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Zdzisław Brodzik

Okręg wyborczy sołectw Stary Olsztyn i Trękus. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Przemysław Pasztaleniec

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Wielki. Wybrany w wyborach uzupełniających 20 maja 2016 r. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Strażak OSP Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim.

Informacje

- Dawid Kicki

Okręg wyborczy sołectw Silice i Patryki. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca.

Informacje

- Iwona Grzejdziak

Okręg wyborczy sołectw Butryny i Bałdzki Piec. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Emerytowany funkcjonariusz policji.

Informacje

- Marzena Wrycz-Rekowska

Okręg wyborczy sołectw Marcinkowo i Purdka. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa Marcinkowo.

Komisje

Dokumenty

Akty prawne

Majątek i Finanse

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Program Opieki nad Zabytkami 2017-2020

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7193
18 października 2017 11:25 Iwona Zawadzka - Aktualizacja informacji.
18 października 2017 11:25 Iwona Zawadzka - Aktualizacja informacji.
18 października 2017 11:24 Iwona Zawadzka - Aktualizacja informacji.