Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Tematyka posiedzeń w 2017 r.

I KWARTAŁ
1.Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029.
2.Zapoznanie się z informacją o działań podejmowanych przez Wójta Gminy w zakresie ściągalności podatkowej i czynszowej.

II KWARTAŁ
1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
2.Zapoznanie się z bieżącym stanem realizacji inwestycji gminnych.

III KWARTAŁ
1.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
2.Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy na 2017 r. oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029.
3.Zapoznanie się ze stanem realizacji zaplanowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego.


IV KWARTAŁ
1.Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za III kwartał 2016 r.,
2.Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029.
3.Rozpatrzenie proponowanych przez Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 r.
4.Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Skład

Przewodniczący Komisji

członek

członek

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9487
19 stycznia 2018 12:47 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja informacji.
19 stycznia 2018 12:46 Lucyna Kruszyńska - Dodanie nowej informacji.
18 stycznia 2018 08:32 Iwona Zawadzka - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany