Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Styczeń
Przygotowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Luty
1.Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2016.
2.Kontrola przetargu na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016/2017 wraz z realizacją.

Marzec
Kontrola wydatków przekazywanych z budżetu gminy na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2015-2016.

Kwiecień
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2016 r. oraz skierowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Purda.

Maj - Czerwiec
Kontrola wybranych inwestycji wraz z realizacją.

Lipiec - Sierpień - przerwa wakacyjna

Wrzesień
Kontrola przetargu na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.

Październik
Kontrola wydatkowania środków funduszu sołeckiego w wybranych sołectwach, wraz z realizacją w latach 2016-2017.

Listopad
Kontrola działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Grudzień
1.Przygotowanie planu pracy na 2018 r.
2.Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2018 r.

Skład

Przewodniczący Komisji

wiceprzewodniczący komisji

członek

członek

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9487
19 stycznia 2018 12:47 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja informacji.
19 stycznia 2018 12:46 Lucyna Kruszyńska - Dodanie nowej informacji.
18 stycznia 2018 08:32 Iwona Zawadzka - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany