Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Styczeń: Przygotowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
Luty: Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017 rok.
Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.
Marzec: Kontrola wybranych postępowań przetargowych.
Kwiecień: Kontrola realizacji zapisów umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania majątku gminnego oraz środków finansowych pochodzących z budżetu gminy.
Maj: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2017 r. oraz skierowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Purda.
Czerwiec: Kontrola dowozów dzieci do szkół
Lipiec, sierpień ----------------------------------------------
Wrzesień: Kontrola realizacji wybranych inwestycji.
Październik: Kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Purda.
Listopad: Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok.
Grudzień: Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 rok.

Cały rok:
1. Sprawy bieżące należące do kompetencji Komisji,
2. Zadania zlecone przez Przewodniczącą Rady oraz Radę Gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji

wiceprzewodniczący komisji

członek

członek

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 14887
18 lipca 2018 07:33 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja informacji.
18 lipca 2018 07:31 Lucyna Kruszyńska - Dodanie nowej informacji.
15 czerwca 2018 11:03 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::Informujemy, że od dnia 28 maja br. w Urzędzie Gminy w Purdzie działa terminal płatniczy umożliwiający dokonanie transakcji przy pomocy karty płatniczej. ::